عبدالحمید مهدوی

درباره من

دکتر عبدالحمید مهدوی
image

استادیار بازنشسته گروه آموزشی عمران - عمران @ دانشکده مهندسی عمران

...

  • آدرس گروه آموزشی عمران - عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331535174
  • وبسایت https://amahdavi.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/20
مروری برعوامل مهم تاثیر گذار بر عملکرد رف های نوری و نحوه محاسبه رف نوری بهینه
کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران(2018-12-19)
^عبدالحمید مهدوی, ^سعید مقیمی*, 9312631002
شاخص مصرف انرژی ساختمان در دانشکده هنر دانشگاه سمنان
کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران(2018-12-19)
^عبدالحمید مهدوی, ^سعید مقیمی*, 9311631008
تأثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار؛ جهت حفظ شرایط آسایش اقلیمی در معماری شهر فرح آباد ساری
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران(2018-12-19)
امید لشکریان*, ^عبدالحمید مهدوی, سعید کامیابی
مطالعه رمزپردازي مفاهيم نمادين در نقوش هندسي بناهاي اسلامي استان سمنان
سراج كوهي مقدم سميه(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقوش تزييني عمارت هاي عهد صفوي شهر اصفهان (مطالعه موردي هشت بهشت و تالار اشرف اصفهان)
بدري ثمين السادات(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين طرح واره گردشگري هدفمند در ايران (مطالعه موردي: منطقه مركزي ايران)
عبد نيك فرجام بيتا(تاریخ دفاع: 1398/01/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي كاروانسراهاي پيش از ايلخاني در خراسان وقومس
ترابي حميده(تاریخ دفاع: 1398/04/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وجوه تصويري نام محله هاي شهر سمنان
بهارمست بهاره(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و بررسي تطبيقي نقوش مناره مسجد جامع و تاريخانه دامغان و مسجد جامع سمنان
هراتيان فريده(تاریخ دفاع: 1396/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وجوه تصويري در داستان هاي عاميانه سمنان
طاهريان جلال(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برر سي زيبايي شناسي تزئينات برج هاي پيرعلمدار و چهل دختران در دامغان
كشاورزيان مهري(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهینه سازی مصرف انرژی در دانشکده هنر دانشگاه سمنان(مجری اول)
(2023-10-09)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی عمران - عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، ایران
a_mahdavi@semnan.ac.ir
(+98)2331535174

فرم تماس